Advinans tillhandahåller en digital plattform för hantering av förmåner, kommunikation, tjänstepensionsplaner för exempelvis löneväxling och riskförsäkringar. Advinans är även försäkringsförmedlare och förvaltar kapital. 

  • Futur Pension är försäkringsgivare för ålderspension via en så kallad depåförsäkring.
  • Nordnet Pension är försäkringsgivare för ålderspension via en så kallad depåförsäkring.
  • Euro Accident är försäkringsgivare för riskförsäkringar.