Advinans tillåter enbart personer som endast är skatteskyldiga i Sverige att bli kunder. Att tillåta kunder som är skatteskyldiga i andra länder skulle innebära en kostnad för Advinans som i slutändan skulle behöva bäras av övriga kunder. Därför har vi valt att inte tillåta det idag.


Skatteskyldig innebär en skyldighet att betala någon typ av skatt, exempelvis inkomstskatt, i ett visst land. Det går att vara skatteskyldig i flera länder men normalt är att bara var det i det land där man är huvudsakligen bosatt.

USA har särskilt hårda regler och Advinans rekommenderar dig som har någon typ av nära anknytning till landet såsom medborgarskap, uppehållstillstånd, innehav av fastighet eller långvarig vistelse i landet, att säkerställa med IRS gällande din eventuella skatteskyldighet, för att säkerställa att du inte är en s.k. US Person.