Advinans tar penningtvätt och terrorfinansiering på mycket stort allvar. Huvudsakliga metoden för att undvika penningtvätt är att Advinans enbart godkänner in- och utbetalning via Autogiro. Det innebär att vi kan garantera att in- och utbetalning sker från/till samma person. Advinans övervakar också samtliga in- och utbetalningar. Vid misstänkt beteende kommer manuella kontroller genomföras. Advinans kontrollerar även automatiskt alla kunder mot EU:s terrorlista.