Ett ISK (Investeringssparkonto) är ett konto där privatpersoner kan spara i aktier, fonder eller andra finansiella produkter. Ett ISK innebär för de flesta lägre skatt och mindre arbete relativt ett aktie/fondkonto och det lämpar sig särskilt väl vid långsiktigt sparande.


Huvudsakliga egenskaper med ett ISK:

  • Låg skatt: Du betalar inte någon vinstskatt vid försäljning av värdepapper utan istället en årlig procentuell schablonskatt på kontots värde. Skatten följer det allmänna ränteläget och är nu mycket låg.
  • Slipp deklarera: Du behöver inte deklarera vinst/förlust vid försäljning av värdepapper. Den skattemässiga uppgift som behövs kommer förtryckt i din deklaration. 


Hur förmånligt ISK är kan komma att förändras i framtiden. Advinans kommer kontinuerligt analysera situationen för våra kunder för att ge korrekta råd och kan, till exempel vid förändrade skattesatser, komma att rekommendera en annan kontoform. 


Läs mer om beskattning av ISK under sektionen ”Avgifter & Skatter”.