Advinans anser att ett ISK för närvarande är den mest lämpliga kontoformen för majoriteten av våra kunder. Kontot har ett enkelt upplägg, du slipper deklarera och kan sätta in/ta ut pengar samt köpa/sälja värdepapper utan avgifter eller skatt. ISK har istället för en reavinstskatt vid försäljning av tillgångar, en procentuell schablonskatt på hela kapitalet som för närvarande är mycket låg.


Advinans utvärderar kontinuerligt marknaden och skattesituationen för olika kontotyper. Bedömer vi att ett annat alternativ är mer förmånligt kommer vi att ändra rekommendationerna.