För närvarande kan du inte ha en månatlig utbetalning från ditt ISK hos Advinans. ISK är idag den sparform vi rekommenderar för privat pensionssparande och en möjlighet till månatlig utbetalning är därför något vi ser över att kunna erbjuda i framtiden.