I respektive kollektivavtal är det olika fondutbud och avgifter för de försäkringsbolag som är valbara. Detta tar Advinans hänsyn till i rådgivningen och kan hjälpa till med placeringar inom dessa kollektivavtal:

  • ITP
  • FTP
  • KAP-KL/AKAP-KL
  • PA 16 (PA 03)
  • SAF-LO
  • KAP
  • KTP
  • PA-KFS
  • AIP
  • PPA13