En kapitalförsäkring kan aldrig flyttas, men du kan ta ut pengarna till ett bankkonto och sedan föra över dem till ett Advinans ISK. Att ta ut pengar från en kapitalförsäkring kallas för att göra ett ”återköp”, och du gör det genom att kontakta kundservice på ditt nuvarande försäkringsbolag.


  • Skatt: Ingen kapitalvinstskatt utgår vid återköp från en kapitalförsäkring.
  • Avgifter: Beroende på hur länge du haft din kapitalförsäkring och vart den finns idag så kan det dras en så kallad återköpsavgift. Du kan fråga hur det är för din försäkring när du pratar med kundservice hos ditt nuvarande försäkringsbolag.
  • Tid: Ett återköp tar vanligtvis mellan 1-3 veckor beroende på försäkringsbolagets handläggningstid.