Advinans planerar att erbjuda IPS-konton vilket gör att vi i framtiden kommer att kunna hjälpa dig att flytta över din IPS till oss. 

Fram tills dess: IPS är normalt låsta till 55 års ålder (inkomstskattelagen) men har du ett IPS där värdet understiger ett prisbasbelopp (52 500 kr år 2023) har du rätt att avsluta kontot och ta ut hela beloppet i förtid oavsett hur gammal du är. Kontakta din nuvarande bank för att avsluta ditt IPS och få pengarna på ett konto. Ett avslutat kontos kapital inkomstbeskattas och nettobeloppet kan du därefter sätta in på ditt ISK hos Advinans.