Vi kan för närvarande inte assistera dig i en flytt av denna kontotyp men du kan givetvis sälja dina nuvarande värdepapper, ta ut pengarna och sedan överföra dem till ett Advinans ISK.


Observera att det vid försäljning av värdepapper på ett aktie-/fondkonto utgår en kapitalvinstskatt om 30 % på all eventuell vinst. Du kommer att behöva rapportera försäljningen på nästkommande inkomstdeklaration, det går vanligtvis att få förtryckta blanketter från din bank. Om du inte vet anskaffningsvärdet så utgår en schablonbeskattning där 20 % av nuvärdet antas vara anskaffningsvärde, resterande 80 % beskattas då med 30 % (24 % på hela kapitalet).