Advinans bygger på förtroende från dig som kund. Genom att sammanställa din finansiella information från banker och försäkringsbolag kan vi hjälpa dig ta kontroll över din ekonomi – men vi har därför ett mycket stort ansvar vad det gäller informationshantering.


Med anledning av detta har Advinans upprättat ett antal principer som vi arbetar utifrån:


  1. Respekt för dig som kund
    Advinans kommer aldrig dela med sig av specifik kundinformation med tredje part – om det inte sker på din begäran/efter ditt medgivande.

  2. Högsta säkerhet
    Advinans investerar i högsta möjliga säkerhet på alla IT system. Det innebär att all information är skyddad av avancerade brandväggar, krypterade databaser och kontinuerliga back ups.

  3. Du har kontroll över din information
    Du kan i enlighet med personuppgiftslagen kontakta Advinans få ut all information Advinans har om dig – och om du vill kommer Advinans radera informationen (dock behöver vi spara vissa data i enlighet med gällande lagar och förordningar).