Advinans arbetar med högsta möjliga säkerhet på alla IT-system och genom att samarbete med ledande molnleverantörer kan Advinans erbjuda en mycket hög säkerhet till låga kostnader. Advinans har upprättat ett antal principer för att säkerställa högsta IT-säkerhet:


 • Endast samarbete med ledande IT-leverantörer
  Innebär bland annat huvudsakliga data och applikationer på Google Cloud med datacenter i EU, samt hos Elastx i Sverige.
   
 • Högsta möjliga säkerhetsnivå på samtliga tjänster
  Detta innefattar bland annat högsta nivå av kryptering, avancerade brandväggar och virusskydd, certifikat, två-faktor-autentisering och avancerad accesskontroll.
   
 • Säker backup
  Det görs kontinuerligt backups på all Advinans data. För vårt fondandelsregister sker back up dessutom på en geografiskt skild datahall.
   
 • Säker identifiering
  För att säkerställa en mycket hög kundsäkerhet använder Advinans huvudsakligen BankID vid inloggning och signering.
   
 • Kontinuerlig övervakning
  Advinans har investerat i ledande övervakningssystem som automatiskt övervakar system i realtid.
   
 • Ständigt förbättringsarbete
  Advinans samarbetar med ledande svenska IT säkerhetskonsulter som kontinuerligt analyserar Advinans IT säkerhet.