Eventuella synpunkter eller klagomål tas emot skriftligt via post och e-post eller via telefon genom Advinans kundtjänst. 


ADVINANS AB

Box 3158

103 63 Stockholm


Telefon: +46 21 220 30

E-post: kundtjanst@advinans.se skriv ”Klagomål” i ämnesfältet


Användare kan begära att kundtjänst ska vidarebefordra klagomål till Advinans Klagomålsansvarige.

Skulle Användare efter kontakt fortfarande vara missnöjd kan Användaren vända sig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som är en opartisk instans som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär.


KONSUMENTERNAS BANK- OCH FINANSBYRÅ
Box 242 23
104 51 Stockholm
Telefon: +46 8 24 30 85


Vidare kan Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) kontaktas som är en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas.


ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
Box 174
101 23 Stockholm