BankID är Sveriges största och säkraste e-legitimation och har rättsligt samma verkan som en skriftlig signatur. BankID är relativt användarnamn och lösenord eller skriftlig signatur en säkrare och smidigare lösning. Därför har Advinans valt att bygga all identifiering och signering runt det.