Varje dag beräknar Advinans värdet på förvaltat kapital för alla konton kopplade till ett personnummer. Om det totala värdet understiger 1 miljon kronor utgår en avgift på 0,25 % per år på förvaltat kapital. På kapital över 1 miljon kronor upp till och med 5 miljoner kronor utgår en avgift på 0,20 % per år. På kapital över 5 miljoner kronor utgår en avgift på 0,15 % per år. Underlag för beräkning bygger på samlat kapital hos Advinans, det vill säga över samtliga portföljer och inklusive eventuella pensionsförsäkringar förvaltade av Advinans.