Först och främst betalar Advinans, till skillnad från övriga bolag i Sverige, tillbaka eventuella rabatter från fondbolagen till alla kunder. Det innebär att samma fond är upp till 75 % billigare hos oss jämför med hos andra aktörer. Advinans arbetar dessutom utifrån en filosofi där vi enbart samarbetar med en leverantör per typ av fond. Våra leverantörer får därmed tillgång till en attraktiv kundbas på ett kostnadseffektivt sätt varför de kan erbjuda konkurrenskraftiga avgifter.