I en pensionsförsäkring/tjänstepension ska det årligen betalas en avkastningsskatt. Är dina pensioner under utbetalning beskattas de även för inkomst. Du behöver själv inte göra något utan försäkringsbolaget där din pension är placerad rapporterar in betald avkastningsskatt och eventuell inkomstskatt till Skatteverket. 


Avkastningsskatten är en schablonskatt som dras i förskott baserat på pensionskapitalets värde den 1 januari varje år.


Skatteberäkning sker genom att värdet 1 januari multipliceras med föregående års genomsnittliga statslåneränta. Produkten kallas skatteunderlag* vilket sedan multipliceras med 15 %.

För år 2020 blir skattesatsen 0,075 % (0,50 % * 15 %).

*Den genomsnittliga statslåneräntan var 0,03 %* år 2019 men skatteunderlaget måste från och med 2017 vara minst 0,5 % av pensionskapitalet.


Räkneexempel:

Du har 100 000 kr i ingånget värde 2020.

Avkastningsskatt = 100 000 kr * 0,50 % * 15 % = 75 kr.

För inkomstskatt hänvisar vi till skatteverkets hemsida för information om för var tid gällande regelverk och nivåer. Vanligt är att brytgränsen för marginalskatt är högre för pensionärer då grundavdraget är större.