Det enkla svaret är, ja om du på lång sikt förväntar dig en genomsnittlig avkastning som överstiger 2-3 %/år. Advinans bedömning är att våra portföljer över tid bör generera en högre avkastning än så varför vi valt att idag enbart erbjuda ISK.


Skillnaden mellan de två kontotyperna ligger i avkastningsskatten och faktumet att du för ett aktie-/fondkonto behöver lägga mer tid på skattedeklaration. I ett aktie/fondkonto betalar du en vinstskatt vi försäljning samt utdelningar medan ett ISK istället har en årlig schablonskatt på hela kapitalet.


Advinans perspektiv är att ISK idag är mer fördelaktigt av den enkla anledningen att statslåneräntan, som ligger till grund för storleken på schablonskatten, är väldigt låg.


Hur förmånligt ISK är kan komma att förändras i framtiden. Advinans kommer kontinuerligt analysera situationen för våra kunder för att ge korrekta råd och kan, till exempel vid förändrade skattesatser, komma att rekommendera en annan kontoform.