Ett Investeringssparkonto (ISK) har endast en schablonskatt vilket innebär en årlig procentuell skatt på kontots värde istället för en vinstskatt vid försäljning av värdepapper. Du behöver själv inte räkna ut skatten på ditt ISK men vill du veta hur det går till så beskriver vi det nedan. 


Det enkla svaret är att Advinans för din räkning rapporterar in en schablonintäkt till Skatteverket varje år. Schablonintäkten dyker sedan automatiskt upp i din deklaration och beskattas med 30 %, alternativt kvittas inom inkomstslaget kapital. Enkelt och säkert.


Schablonintäkten är detsamma som kapitalunderlaget multiplicerat med statslåneräntan den 30:e november föregående år + 1 %[1]


Kapitalunderlaget beräknas som en fjärdedel av summan för:

  • Värdet av tillgångarna på ditt ISK vid ingången av varje kvartal.
  • Insättningar under året.
  • Överföringar av värdepapper till ditt ISK under året.


OBS: Vanligt är att benämna ISK:s beskattning som produkten av (statslåneräntan + 1 %) * 30 %, det vill säga den schablonskatt som ska multipliceras med kapitalunderlaget för att ge den totala skatten. Denna skatt är för år 2021 0,375 %.


Ett räkneexempel:

Kvartal 1: Värde 0 kr. Du har 0 kr på ditt investeringssparkonto eftersom du öppnade kontot först vid maj.

Kvartal 2: Värde 40 000 kr. Eftersom du har satt in 40 000 kr på ditt ISK.

Kvartal 3: Värde 45 000 kr. Du har inte gjort några insättningar men värdet på dina värdepapper har ökat 5000 kr i värde.

Kvartal 4: Värde 60 000 kr. Du har satt in ytterligare 10 000 kr samtidigt som kapitalet har ökat med ytterligare 5000 kr.


Detta underlag gör att vi kan beräkna skatten för investeringssparkontot:

  1. Summera dina insättningar och alla värden. Det blir totalt 50 000 kr i insättningar + 145 000 kr i värde, ett belopp på sammanlagt 195 000 kr.
  2. Dela 195 000 med samtliga kvartal (195 000/4) och vi får beloppet 48 750 kr.
  3. Multiplicera kapitalunderlaget 48 750 kr med 1,25 % (2020) för att få schablonintäkten ~ 609 kr.
  4. Multiplicera schablonintäkten 609 kr med skattesatsen 30 %. Slutsumman för skatten blir 182 kr.

 

[1] Det finns en lägre gräns för schablonintäkten på 1,25 % av kapitalunderlaget. Är statslåneräntan den 30 november året innan + 1 % lägre än 1,25 % blir schablonintäkten automatisk 1,25 % av kapitalunderlaget.