Advinans tar automatiskt ut sina förvaltningsavgifter en gång per kvartal (1/4 per kvartal av årsavgiften). Vid uttag av avgiften säljer vi andelar i varje fond utefter din fördelning vid tidpunkten. Fondbolagen tar ut sina avgifter, flertalet kvartalsvis, andra månadsvis. Eventuella rabatter Advinans får tillbaka från fondbolagen återinvesterar vi automatiskt tillbaka till dig.