Om du gör en insättning från din bank innan klockan 18:00 så är det korta svaret är att det tar 2-5 bankdagar innan du kan se alla fonder på ditt Advinans ISK. 


Köporderna registreras efter din investeringsplan dagen efter att insättningen inkommit till ditt konto. Beroende på vilka fonder som ingår tar det upp till 4 bankdagar innan alla fonder syns på ditt konto. Antalet dagar beror på att olika fondbolag har olika antal så kallade likviddagar. Likviddagar finns för att fondförvaltaren ska kunna hantera in-/utflöden ur fonden på bästa möjliga sätt. 


Nedan förklarar vi relevanta begrepp och redogör i detalj antalet likviddagar för varje fondbolag. 


Handelsinformation
Tid
Stopptid
18.00 varje bankdag
Affärsdag köp av fond
2 bankdagar efter insättning
Likviddag
Se fondlista

 

Stopptid (bryttid)

Detta är det senaste klockslaget varje bankdag för att skicka in en Autogiroinbetalning. Normalt är detta klockan 18.00, eller klockan 10.00 vid halvdagar. 


Om du gör en insättning innan stopptiden så innebär det att dina pengar inkommer till Advinans nästa bankdag. Görs en insättning efter stopptiden innebär det att pengarna når Advinans först två bankdagar senare. 


Affärsdag

Detta är den dag som det faktiska köpet av din fond genomförs. Det är till fondens NAV-kurs just den dagen som din affär genomförs. Du äger inte fonderna formellt förrän på likviddagen när betalningen byts mot fondandelar. Betalningen för fonderna skickas iväg på affärsdagen.


Likviddag

Är den dag då du formellt äger dina köpta fondandelar. Betalningen byts mot fondandelar och du får dina fondandelar. 

Nedan har vi sammanställt likviddag för de fondbolag vi samarbetar med: 


Fondnamn
Likviddag (köp av fondandelar)
BlackRock
Affärsdag + 3 bankdagar
Handelsbanken Fonder
Samma dag som affärsdag
Norron
Affärsdag + 3 bankdagar
PIMCO GIS
Samma dag som affärsdag
PriorNilsson
Samma dag som affärsdag
SEB FonderSamma dag som affärsdag
Spiltan Fonder
Samma dag som affärsdag
SPP Fonder
Samma dag som affärsdag            
TIN FonderSamma dag som affärsdag             
Enter Fonder
Samma dag som affärsdag
Vanguard
Affärsdag + 3 bankdagar
Öhman Fonder 
Samma dag som affärsdag