Advinans har valt fonder utifrån vad som är bäst för våra kunder. Vår urvalsprocess för indexfonder är enkel med följande kriterier:


  1. Fonder som följer index utifrån Advinans sökta marknadsexponering. Advinans utgår alltid från ett väletablerat index. Huvudsakligen arbetar Advinans med indexfonder, men för vissa exponeringar är detta inte relevant/tillgängligt, men grunden för Advinans analys är alltid hur väl fonden följer underliggande index.
  2. Fonder som har lägst avgift givet Advinans sökta marknadsexponering. Advinans utgår från TER (Total Expense Ratio) vilket innebär fondens totala kostnader, inte enbart förvaltningsavgiften som ibland kan vara missvisande.
  3. Fonder från etablerade och duktiga fondbolag med lång historik. Advinans träffar alla fondbolag och genomför en genomgående analys av fondbolag och fond så vi känner oss trygga med fondbolaget.


För hållbara fonder utgår Advinans dessutom från FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

 

För aktiva fonder gör vi en ordentlig analys av tillgängliga aktiva fonder i Sverige (i kort baserat på fondstorlek, aktiv andel, strategi, historik). Läs mer om vår urvalsprocess här.

 

Advinans utvärderar kontinuerligt fondmarknaden. skulle nya fonder med lägre avgifter dyka upp kommer vi utvärdera dessa.