Advinans använder TWR-metoden (Time Weighted Return) för att på ett korrekt sätt ta hänsyn till eventuella insättningar och uttag vid beräkning en fondportföljs avkastning sedan start. Mer konkret innebär det att en daglig avkastning beräknas som sedan sammanförs geometriskt för alla dagar sedan sparandets start.


Formeln för beräkning av den dagliga avkastningen:

Screen_Shot_2017-09-21_at_17.15.16.png