Advinans riskbetyg utgår från EU:s riktlinjer med en skala på 1-7, där 7 innebär högst risk. Advinans riskbetyg för en fond utgår från hur stora svängningar i värde en fond haft under en tidsperiod på fem år. Ju större svängningar desto högre riskbetyg och tvärtom för små svängningar.

 
Betyg
Volatilitetsintervall (%)


Lika med eller mer än:
Mindre än:
1
0 %
0,5 %
2
0,5 %
2 %
3
2 %
5 %
4
5 %
10 %
5
10 %
15 %
6
15 %
25 %
7
25 %