Merparten av fonderna på Advinans plattform rabatteras. Det innebär att fondbolagen betalar tillbaka en del av förvaltningsavgiften till Advinans i form av en provision/rabatt. Advinans betalar oavkortat tillbaka rabatten till våra kunder. 


Ordinarie förvaltningsavgift dras automatiskt av fondbolaget. Rabatten betalas sedan ut till Advinans (typiskt sätt kvartalsvis). För att hålla reda på hur mycket provision varje kund har rätt till, beräknar vi varje dag hur många andelar varje kund äger och multiplicerat med en fonds aktuella NAV-kurs. När Advinans får rabatten investeras andelen som varje kund har rätt till enligt den individuella investeringsplanen.


Här nedan har vi samlat alla fondbolag som vi samarbetar med och beskrivit hur provisionen hanteras.

 

Fondbolag
Ger rabatt/betalar Provision? (Ja/Nej)
Provision utbetalas
Vanguard
Ja, Global Small Cap Index
Månadsvis
Handelsbanken
Ja
Kvartalsvis
Öhman
Ja
Kvartalsvis
Spiltan
Ja
Kvartalsvis
SPP Fonder
Ja
Månadsvis
Pimco
Nej
-
PriorNilsson
Ja, Realinvest
Kvartalsvis
Norron
Nej
-
BlackRock
Nej
-
Enter
Ja

Kvartalsvis

SEBJa, Hållbar Sverige Indexnära, Hållbar Global Indexnära, Teknologifond

Kvartalsvis