Advinans filosofi är att risk är relativ till tiden. När du lägger upp ett målsparande ger Advinans dig råd kring en riskoptimerad portfölj vid den tidpunkten utifrån av dig angiven sparhorisont och uttagsprofil. När du närmar dig uttag kommer Advinans automatiskt justera ner risken för att maximera sannolikheten att du når ditt sparmål.


Advinans tar också hänsyn på uttagsprofilen på ditt sparande, ett pensionssparande har en mycket lång uttagstid (standard 20 år), varför du vill ha en viss exponering mot riskfyllda aktier under uttagstiden, medan ett målsparande där du vill ta ut hela kapitalet vid en viss punkt och därför sista åren innan uttag vill ha en exponering framförallt mot räntor. Genom automatisk riskjustering säkerställer Advinans att du får hjälp av ränta på ränta effekten tidigt på ditt sparande samtidigt som vi hjälper dig sänka risken när du närmar dig uttag.