Först och främst utgår vi från din tidshorisont och uttagsprofilen i ditt sparande, för ett målsparande antar vi till exempel att du tar ut alla medel på en gång, medan i pensionssparande utgår vi från angiven uttagstid som i standardfallet är 20 år. Utifrån tidshorisont görs sedan en allokering mellan räntor och aktier. Av kund angiven riskpreferens innebär en viss justering av denna fördelning.

Aktieportföljen utgår från den globala aktiemarknaden där vi gör justeringar utifrån valutarisk, främst genom att vi justerar upp andelen svenska aktier.

I ränteportföljen utgår vi från den globala räntemarknaden men justerar upp andelen svenska räntefonder betydligt på grund av lägre avgifter. I ränteportföljen gör vi justeringar när du har kort tid till uttag för att minimera ränterisken och inflationsrisken. Utländska investeringar i räntor valutasäkras.