Advinans delar in allt fondsparande i tre kategorier efter syfte och mål: 

  1. Målsparandesparande med en tydlig sparhorisont.
  2. Pensionssparande: sparande för pensionen.
  3. Långsiktigt sparande: allmänt sparande utan tydlig sparhorisont.

 

Målsparande

Ett målsparande rekommenderar vi för alla typer av sparanden som har ett tänkt uttagsmål vid en viss tidpunkt i framtiden. Advinans målsparande är ett mycket smart verktyg för att hjälpa dig på bästa sätt nå konkreta sparmål som t.ex. sparande till en lägenhet, ett sommarhus eller ett bidrag till barnens första lägenhet. Då sparandet har ett tydligt måldatum kommer vi något år innan uttag dra ner risken betydligt och ett år innan uttag kommer du inte ta någon egentlig risk. Detta för att dina pengar ska vara säkra vid planerat användande. Advinans kommer inte att rekommendera ett målsparande med en sparhorisont kortare än 3 år. Anledningen är att en fondportfölj med lämplig risk skulle innebära en för låg förväntad avkastning i förhållande till schablonskatten på ett ISK. För att hjälpa dig med en bra ränta på sparande med kort sparhorisont så arbetar Advinans på att ta fram ett sparkonto.

 

Pensionssparande

Hos Advinans kan du ha pensionssparande privat och/eller som anställd på ett företag som använder Advinans för tjänstepension. Oavsett kontoform så har ett pensionssparande samma egenskaper. Det finns, likt ett målsparande, ett tydligt användningsdatum i framtiden men skillnaden är att ett pensionssparande också har en längre uttagsfas – för många så lång som 30 år. Innebörden är att du som sparare tappar mycket avkastning om du justerar ned risken för snabbt. Bara delar av pensionskapitalet ska användas de första åren varför du bör behålla en relativt hög andel aktiefonder även i början av utbetalningen – det möjliggör en totalt sett högre pension. Advinans börjar, beroende på riskpreferens, justera ned risken i ditt pensionssparande 10-15 år före planerad utbetalning men vi håller oavsett 60-80 % aktiefonder vid utbetalningens start. Andelen aktiefonder minskas sedan successivt under utbetalningen, hur snabbt beror på utbetalningens längd.

 

Långsiktigt sparande

Advinans långsiktiga sparande passar dig som vill sätta upp ett allmänt sparande för att över tiden bygga kapital. Egentligen har sparandet ingen konkret sparhorisont men du bör, med anledning av den höga andelen aktiefonder, kunna tänka dig låta pengarna vara investerade i minst 10 år. Investeringsplanen håller en hög andel aktiefonder för att över tiden kunna ge en hög avkastning. Rekommenderad andel aktiefonder minskas från 55 års ålder då sannolikheten att du behöver kapitalet generellt ökar under pensionen.