Rebalansering innebär att fördelningen i din fondportfölj hålls konstant över tiden. Rebalanseras inte en fondportfölj kommer vissa fonder gå relativt bättre än andra vilket leder till att fördelningen mellan olika typer av fonder i portföljen avviker från önskad fördelning. En portfölj som inte rebalanseras kommer sannolikt få ökad risk över tid då mer riskfyllda tillgångar tenderar att ge en högre avkastning, och därmed utgöra en större del av portföljen. 


Konkret innebär en rebalansering att Advinans säljer av tillgångar som gått starkt och köper de tillgångar som gått relativt sämre. Advinans IT-system sköter rebalansering helt automatiskt och det finns inga skatteeffekter eller transaktionskostnader för dig.