Advinans har tagit fram ett effektivitetsbetyg för att hjälpa dig analysera hur väldiversifierad din nuvarande fondportfölj är, med andra ord din möjliga avkastning givet den risk du tar. Ett lågt effektivitetsbetyg indikerar att du tar hög risk relativt din portföljs avkastningspotential. Ett högt betyg indikerar att din portfölj är väldiversifierad och att du tar rimlig risk relativt din möjliga avkastning. Advinans effektivitetsbetyg utgår från en jämnt fördelad skala på 1-7, där 7 representerar högsta effektivitetsbetyg.


Mer ingående så mäter Advinans, genom regression graden av systematisk risk i förhållande till total risk i din fondportfölj. Vi jämför historiska data från de senast 5 åren för din portfölj med en likaviktad jämförelseportfölj för att mäta hur mycket risk du idag tar som skulle kunna diversifieras bort. Jämförelseportföljen består av ett globalt aktieindex i lokal valuta och ett globalt ränteindex valutasäkrat i SEK, pro-rata utifrån din portföljsammansättning.