Advinans grundsyn är att väldigt få fondförvaltare över längre tidsperioder slår sitt jämförelseindex – finansmarknaden är ett nollsummespel. Det vi anser viktigt är låga avgifter och att en sparare får tillgång till olika marknader och exponeringar för att sprida sina risker. Vi har satt upp en effektiv process för att hålla låga avgifter där vi handlar upp en fond per sökt exponering. Vi kan pressa avgifterna då en leverantör får all volym per exponering.


Advinans syn är att vårt fondutbud täcker de exponeringar som finns etablerade i finansiell forskning. Vi har dessutom, inom detta fondutbud, inkluderat etiska och hållbara fonder utifrån en tydlig logik.


Det finns idag en mängd plattformar för fondhandel tillgängliga i Sverige. Trenden är att ha ett så stort urval som möjligt vilket vi anser inte ligger i konsumentens intresse, tvärtom. Ett utbud på närmare 1000 fonder försvårar snarare för majoriteten samtidigt som merparten av fonderna är alldeles för dyra, höga avgifter passar banken/nätmäklaren/försäkringsbolaget bra då de får tillbaka ca 50 % av avgiften i provision från fondbolagen (provision som Advinans betalar tillbaka till dig, därför är samma fonder är upp till 75 % billigare hos oss).


Det finns dock kunder som söker aktiv förvaltning eller specifika exponeringar (t.ex. fastigheter och högräntefonder). Vi har därför gjort en grundlig analys och urval av aktiva fonder baserat på förutsättning att skapa överavkastning (vi vill vara tydliga med att vår analys inte garanterar att en fond kommer skapa framtida överavkastning, bara att det finns förutsättningar för det). Vi har även handlat upp fonder som ger exponering mot specifika marknader (t.ex. fastigheter, högrisk obligationer, investmentbolag). Genom att inte arbeta med provisioner kan vi erbjuda mer nischade fonder till ett attraktivt pris.