Det korta svaret är för att vi kan erbjuda samma eller bättre marknadsexponeringar med fonder till en totalt sett lägre kostnad för våra kunder. En ETF eller en börshandlad fond liknar en fond men den handlas direkt via börsen. Detta är den enda skillnaden mellan fonder och ETF:er. Advinans målsättning är att minimera kostnaden utifrån den marknadsexponering vi söker för våra kunder och idag kan vi göra det bättre genom fonder. 


Mer utförligt:

  1. Advinans fondavgifter ligger i linje med, eller är lägre än motsvarande marknadsexponeringars genom ETF:er.
  2. Fler viktiga exponeringar vi söker finns inte att få via ETF:er (främst på räntesidan).
  3. Till kostnaden för en ETF måste man även räkna in ”spreaden” dvs skillnad på köp och säljkurs vilken betalas av kunden.
  4. Vi anser det enklare och mer transparent att alla kunder vid uttag/utbetalning får slutvärde på fonden enligt fondbolagen snarare än att vi handlar ETF under dagen med ett snittpris som kan avvika kraftigt mot stängningskurs.
  5. Advinans sparar kostnader på handel och förvaring vilket gör att vi kan hålla lägre förvaltningskostnader för våra kunder.