Traditionell förvaltning är den vanligaste sparformen till pension och förvalet hos många arbetsgivare på grund av dess enkelhet samt inslag av garanti. Enkelt sagt innebär det att försäkringsbolaget sköter hela förvaltningen åt dig som kund i något som kan liknas vid en stor fond. Du kan själv inte göra några förändringar och det finns ofta speciella villkor kopplade till sparandet.


Traditionell förvaltning är i regel ett acceptabelt sparande om du inte själv har ett stort intresse för sparande och investeringar. Fondförsäkringar med felaktig risk och höga fondavgifter är ett vanligt fenomen idag och skadar många sparare. Anledningen är att få har kunskapen som krävs för att själva sköta sitt fondsparande medan rådgivare på banker och försäkringsbolag ofta har incitament att sälja mediokra produkter till höga priser.


I en traditionell livförsäkring sköter försäkringsbolaget all förvaltning vilket som utgångspunkt är bra. Problemet med en traditionell livförsäkring är att risken inte är anpassad efter dig och din livscykel. Traditionell livförvaltning erbjuder i regel en konstant medelriskförvaltning vilket innebär att unga personer tar för lite risk och pensionärer för mycket – följden blir låg avkastning för de unga och potentiellt oönskade svängningar för pensionärer. Garantier i en traditionell försäkring är dessutom av begränsat värde.


Advinans åsikt är att en fondförsäkring är den bästa lösningen men det kräver att kunden optimerar sitt sparande utifrån livscykel och riskpreferens – samt säkerställer rätt exponering till låga avgifter. Advinans automatiska portföljförvaltning för ISK och tjänstepension samt Advinans pensionsrådgivning är en bra grund för ett framgångsrikt fondsparande. Läs mer om Advinans syn på traditionell livförvaltning i Traditionell livförsäkring eller fondförsäkring.