Spartiden är det som bör har störst påverkan på risktagandet i ditt sparande. Enkelt förklarat; har du en lång spartid kommer Advinans ge dig en hög andel aktiefonder (risk) som sedan minskar till förmån för räntefonder i takt med att du närmar dig ditt sparmål. Har du en kort sparhorisont innebär det en hög andel räntefonder från start.