Vissa försäkringar kräver att försäkringsbolaget känner till din nuvarande hälsa, därför behöver du ibland svara på en hälsodeklaration. Det är viktigt att du besvarar alla frågor fullständigt och korrekt. Om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan försäkringen avslutas, din ersättning minska eller utebli när du eller dina anhöriga vill använda försäkringen. 


Försäkringsbolaget kan godkänna en hälsodeklaration alternativt införa begränsningar i försäkringen eller anpassa försäkringens kostnad utefter på din hälsa. I vissa fall kan de även neka dig att teckna försäkring.


Erbjuds du teckna riskförsäkringar genom din anställning är det ofta en enklare hälsobedömning då företaget kan bedömas som en grupp.