Om företaget erbjuder anställda att köpa årsbiljett hos SL genom ett nettolöneavdrag så hittar ni en månadsrapport och redovisningsunderlag vid SL-årsblijett. 

I rapporten redovisas anställda som har en pågående biljett och vilket löneavdrag som ska göras. Det kommer en ny rapport för varje aktuell månad.