Om du inte vill att ett visst bolag ska vara anslutet till Advinans kan du enkelt ta bort detta. 


Följ dessa steg för att ta bort ett bolag:

  • Logga in på advinans.se.
  • Gå till  “Din ekonomi” och välj "Anslutna bolag". 
  • Välj det bolag du vill ta bort. 
  • Välj "Ta bort".