Om du inte vill använda dig av Advinans fondförslag i din portfölj, har du möjlighet att välja egna fonder själv till din portfölj genom en egen portföljstrategi. 


Gör såhär för att välja fonder själv:

  • Logga in på advinans.se.
  • Gå till "Sparande".
  • Gå till den portfölj du vill ändra fonder i.
  • Välj fliken "Strategi".
  • För att uppdatera strategin går du igenom stegen med ekonomisk profil, risk- och hållbarhetspreferenser. 
  • Här kan du sedan välja om du vill gå genom med Advinans fondförslag eller välja fonder själv genom egen portföljstrategi. 
  • Lägg till och och justera fondinnehaven, spara ny strategi och signera med BankID ditt nya val.