Advinans försäkringsrådgivning ger dig skräddarsydda råd baserat på din familjesituation, anställning och privatekonomi. Tjänsten hjälper dig att få ett försäkringsskydd som passar dig och din familj om du skulle avlida, råka ut för en olycka eller drabbas av sjukdom och vara i behov av vård. Baserat på ditt skydd via din anställningen, dina övriga försäkringar och din familjs behov får du försäkringsråd. 

 

Under fliken "Försäkringar" ser du vilken information vi har om ditt försäkringsskydd. Informationen bygger på information om skydd via eventuellt kollektivavtal, information vi fått från försäkringsbolag via en så kallad informationsfullmakt samt av dig angiven information. Saknas det någon uppgift lägger du enkelt till detta själv.

 

När du väl sammanställt din information kring ditt kända försäkringsskydd så kan du gå igenom försäkringsrådgivningen genom följande steg:

 

  • Aktivera tjänsten under “Försäkringar”.
  • Ange din familjesituation.
  • Bekräfta eller ändra uppgifterna om arbete, lön och skulder.
  • Baserat på dina uppgifter får du råd kring de olika försäkringsmomenten (liv-, sjukdom-, olycksfall-, sjukvård- och barnförsäkring). 
  • Om Advinans ger dig ett råd att komplettera ditt försäkringsskydd kan du göra det via Advinans upphandlade erbjudande från Länsförsäkringar (se länk på sidan). 
  • När du agerat på råd kan du markera råden som klara eller hoppa över. Finns det råd som inte är klara kommer du bli påmind om dessa nästa gång du loggar in.
     
     

Advinans försäkringsrådgivning tecknas via din arbetsgivare eller via dig som privatperson. Om du vill teckna tjänsten privat betalar du 300 kr (inklusive moms) med ditt kreditkort för ett år. Tjänsten avslutas automatiskt efter ett år och du måste själv aktivera den igen.