För att öppna ett ISK-konto med Advinans behöver du vara kund hos Advinans. I inloggat läge kan du sedan välja "Sparande". Under "Sparande" kan du öppna ett ISK-konto för specifika mål till låga och tydliga avgifter. Målen delas in i tre kategorier; pensionssparande, ett långsiktigt sparande utan specifikt måldatum samt målsparande utifrån av dig definierade måldatum. 


Du kommer enkelt igång med ett sparande med Advinans genom följande enkla steg:

  • Logga in på advinans.se.

  • Gå till “Sparande” och “Kom igång”. Här väljer du ditt syfte med sparandet.

  • Kontrollera dina angivna ekonomiska uppgifter, ändra och uppdatera vid behov.

  • Ange mål för ditt sparande.

  • Välj du om du vill ha hög, mellanhög eller låg risk.

  • Välj hållbarhetsprofil.

  • I nästa steg kan du välja egen portföljstrategi och göra egna val, annars bekräftar du inställningarna och signerar med BankID, klart! Nu kan du göra din första insättning.