En informationsfullmakt ger oss rätten att för din räkning samla information från försäkringsbolag kring dina pensionsförsäkringar och ditt försäkringsskydd. 


Du lämnar enkelt en informationsfullmakt genom följande steg:

  • Logga in på advinans.se.
  • Gå till "Din ekonomi" och "Lägg till information". 
  • Välj “Lämna informationsfullmakt”.
  • Välj om fullmakten ska gälla tills vidare eller ange ett slutdatum,
  • Signera med BankID,


Tänk på att en del försäkringsbolag inte lämnar ut din information även om du signerat en fullmakt. Vi arbetar ständigt på att finna nya digitala lösningar för dessa fall. Saknar du någon uppgift kontaktar du ditt försäkringsbolag för att få korrekt information.


Vill du återkalla fullmakten gör du det via “Min ekonomi”, längst ned på sidan. Då slutar Advinans hämta information genom fullmakten.