När du öppnar ett nytt konto eller använder vår rådgivningstjänst så dokumenterar vi informationen som du anger samt de råd som lämnats i en så kallad rådgivningsdokumentation. 


Vi behöver enligt lag ta in vissa uppgifter om din ekonomiska profil samt dina dina preferenser kring sparande och risk. Dessa dokument sparas och finns alltid tillgängliga under fliken “Dokument”. Enkelt och säkert, både för dig och Advinans.